همیشه این جمله را با خودت تکرار کن:
"" من مستحق آرامشم ""
خوب بودن خود را منوط به خوب بودن دیگران نکن و بد بودن خود را بعلت بد بودن دیگران توجیه نکن.

ما آیینه نیستیم "" انسانیم ""

مشک را گفتند:
تو را یک عیب هست با هر که نشینی از "بوی خوشت" به او دهی ...

گفت: زیرا که ننگرم " با کی ام" به آن بنگرم که " من کی ام"

و این یعنی رسیدن به آرامش بی انتها
·
5
1394/07/22 - 17:19
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

اینکه ی جمله نیست

خودش ی سخنرانیه

4 سال و 11 ماه و 1 روز و 2 ساعت قبل
مهدی

سلام آرام" من مستحق آرامشم" این ی جملس دیگه

4 سال و 11 ماه و 23 ساعت و 45 دقيقه قبل
آرام

سلاملکم

4 سال و 10 ماه و 25 روز و 20 ساعت و 32 دقيقه قبل
مهدی

علیک سلام دخترم خخخخخخخخخخخ

4 سال و 10 ماه و 25 روز و 4 ساعت و 31 دقيقه قبل
آرام

4 سال و 10 ماه و 25 روز و 4 ساعت و 22 دقيقه قبل
مهدی

چه خوش خنده

4 سال و 10 ماه و 23 روز و 23 ساعت و 14 دقيقه قبل
آرام

4 سال و 10 ماه و 23 روز و 6 ساعت و 30 دقيقه قبل