من
معنيِ تمام
واژه هاي عاشقانه را
در ناز چشمان تو يافتم
·
5
1394/07/29 - 23:59
دیدگاه  
شادی

متنت ناز داره چقد وای

3 سال و 9 ماه و 27 روز و 16 ساعت و 48 دقيقه قبل
reza

وای وای

3 سال و 9 ماه و 25 روز و 6 ساعت و 1 دقيقه قبل