من
معنيِ تمام
واژه هاي عاشقانه را
در ناز چشمان تو يافتم
·
5
1394/07/29 - 23:59
دیدگاه  
شادی

متنت ناز داره چقد وای

3 سال و 3 ماه و 29 روز و 1 ساعت و 6 دقيقه قبل
reza

وای وای

3 سال و 3 ماه و 26 روز و 14 ساعت و 19 دقيقه قبل