من
معنيِ تمام
واژه هاي عاشقانه را
در ناز چشمان تو يافتم
·
5
1394/07/29 - 23:59
دیدگاه  
شادی

متنت ناز داره چقد وای

3 سال و 5 ماه و 29 روز و 22 ساعت و 38 دقيقه قبل
reza

وای وای

3 سال و 5 ماه و 27 روز و 11 ساعت و 51 دقيقه قبل