بدترین اتفاق خرداد شیرین شده گوجه سبزه
·
6
1395/03/10 - 10:43 توسط موبایل
آخرین 4 دیدگاه  
shadi khanom

are

3 سال و 1 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگل

3 سال و 1 ماه و 21 روز و 18 ساعت و 45 دقيقه قبل
هـــدی

همون بهتر بدم میاد

3 سال و 1 ماه و 20 روز و 22 ساعت و 9 دقيقه قبل
جواد

3 سال و 1 ماه و 20 روز و 20 ساعت و 25 دقيقه قبل توسط موبایل
Shidi

یهو میری

پیامم ک میدیم ج نمیدی

دیگ حرفی ندارم

3 سال و 1 ماه و 20 روز و 14 ساعت و 41 دقيقه قبل
جواد

هستم که

3 سال و 1 ماه و 18 روز و 20 ساعت و 35 دقيقه قبل