خدایا ما نسلمون خسته س
خودت راه راست رو به سمت ما کج کن
·
6
1395/03/14 - 10:09 توسط موبایل
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

اذیت میشین

3 سال و 5 ماه و 10 روز و 6 ساعت و 4 دقيقه قبل
M@RY@Mنسل مانیز برا ماهم دعا کن

3 سال و 5 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 55 دقيقه قبل
جواد

بالاخره راه رسیدن به کمال همانا راه راست است

و من الله توفیق

والو

3 سال و 5 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 55 دقيقه قبل توسط موبایل
جواد

مریم نسل شما دیگه ازش گذشته

3 سال و 5 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 44 دقيقه قبل توسط موبایل
M@RY@Mعه حالا چرا گذشته؟

3 سال و 5 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 43 دقيقه قبل
جواد

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست

دیگه تو سن شما که با ویلچر مجبوری تو راه راست بری

3 سال و 5 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل
M@RY@Mموندم چی بگم واقعا

3 سال و 5 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 25 دقيقه قبل
جواد

و من الله توفیق

3 سال و 5 ماه و 9 روز و 23 ساعت و 13 دقيقه قبل