مکالمه های کوتاه
کفاف گلایه های بلند مرا نخواهد داد.

تا کی سلام کنیم
حال هم را بپرسیم
و به هم دروغ بگوییم که خوبیم ؟!

دروغ هایمان از سیم های تلگراف و کوهها و دشت ها عبور کنند
و صادقانه به هم برسند ...
ما فقط
دروغهایمان به هم می رسد

من خوب نیستم
اصلاً ...


·
10
1395/06/14 - 20:12
دیدگاه  
سوگل

کیه که خوب باشه

1 سال و 10 ماه و 10 روز و 16 ساعت و 30 دقيقه قبل
جواد

1 سال و 10 ماه و 10 روز و 4 ساعت و 58 دقيقه قبل توسط موبایل