امسال همش هی راه به راه سرما خوردم این دومین باره توی دو ماه
سرمای خشک کویر دیگه بهتر از این نمیشه
·
4
1395/09/03 - 21:15