درووووووود
ی روز خوبه دیگه
میشه خوب فکر کرد
خوب دید
لحظه های عاشقونه خلــــــــــق کرد
مهــــــــــربانے کرد
لبخنــــــــــد زد
از خدا واسه تک تک بنده هاش سلامتی میخوام
خدایا هرکسی هر آرزویی داره بهش برسه
این دعای اول صبح من واسه ی همه عزیزامه
روزتون بخیر
شادوسلامت باشین
تقدیم با عشق
·
2
1395/10/19 - 06:23 در شیــــراز پاتــوق