25 دی ماه 95
چهار ساعت آرامش
·
4
1395/10/25 - 19:16
آخرین 4 دیدگاه  
مسعود

امیدوارم آرامش سهم هر لحظت باشه

همچون اسمت

ارام

1 سال و 6 ماه و 6 ساعت و 52 دقيقه قبل
سوگل

همیشه آرامش داشته باشی

1 سال و 5 ماه و 30 روز و 4 ساعت و 35 دقيقه قبل
سجاد

10 روز و 8 ساعت و 40 دقيقه قبل

1 سال و 5 ماه و 20 روز و 9 ساعت و 57 دقيقه قبل
آرام

امیدوارم آرامش سهم هر لحظت باشه

همچون اسمت

اراممرسی مسعود جان

1 سال و 5 ماه و 20 روز و 40 دقيقه قبل
آرام

همیشه آرامش داشته باشی


مرسی سوگلی جونم همچنین عزیزم *

1 سال و 5 ماه و 20 روز و 39 دقيقه قبل
آرام

10 روز و 8 ساعت و 40 دقيقه قبل


سجاد

1 سال و 5 ماه و 20 روز و 39 دقيقه قبل
سجاد

ااا . شانسی اومدم اینجا تاریخ رو نگاه کردم فردا 25 دی 96 . چه جالب !

6 ماه و 8 ساعت و 18 دقيقه قبل