جایی برای حضرت زهرا (س) نمانده است عشقی برای دیدن مولا (ع) نمانده است.
نمی دانم آیا جایی برای حضرت فاطمه(س) در زندگی خود گذاشته ام نمی دانم آیا حضرت علی(ع) در زندگی ما معنا دارد؟افسوس سالهاست نیستیم سالهاست دلی نمانده است.کاش یکجای دلمان را برای خدا می گذاشتیم.کاش به اندازه ی ذره ای جا می گذاشتیم تا خوبیها دردلمان باقی بماندولی افسوس دیگر دلمان خوش نخواهدشد.کاش یک لحظه نه یک روز نه یک عمر خدا یک دل خوش بدهد دل آگاه که مافات مردگیهای این دل را بکند
·
1
1395/11/25 - 20:16