امروز هوا برفی بود وخدااین صفت خداوند نعمات شاهانه ی خود را بسوی زمین سرازیر نمود.برف امروز شاهکار خلقت خداوند بود.واقعا خود کلمه ی شاه از صفات خداوند است.که بعضی آدمها در طول تاریخ این لقب را برای خود دزدیدند.شاه از القاب زیبای خداوند است.
·
1
1395/11/30 - 21:57