تو نميتوني بِري وقتي عاشقي هنوز.....
·
2
1396/01/31 - 21:15
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

3 ماه و 20 روز و 18 ساعت و 12 دقيقه قبل
a...kh

3 ماه و 20 روز و 10 ساعت و 23 دقيقه قبل
سروش

میتونی

2 ماه و 25 روز و 5 ساعت و 5 دقيقه قبل
a...kh

وقتی بری دلت مونده باشه....

2 ماه و 23 روز و 20 ساعت و 26 دقيقه قبل
سروش

رفتی بازم

فرقی نمیکنه

2 ماه و 22 روز و 22 ساعت و 23 دقيقه قبل