دلتنگی آمده تا بگوید به یادت هستم

اشکهایم جاری شده تا بگویم خیلی دوستت دارم

حس و حال مرا خودت میدانی ، آنچه که قلب مرا به این روز

انداخته را خودت میدانی
·
1
1396/03/28 - 20:01
پیوست عکس:
2.jpg