درمورد پرتاب موشک به مواضع داعش واقعا از رهبر معظم باید تشکرنمود . آن روز که حضرت زهرا(س) بین درودیوار سیلی خورد درانتظار امروز بود که دشمنانش از زمین و آسمان و دریا سیلی بخورند که از جا برنخیزند وامروز رهبر معظم قلب حضرت زهرا(س) را شاد نمود.برای سلامتی وطول عمر رهبرمعظم ده صلوات بلندبفرستید.
·
2
1396/03/30 - 00:04