دنبال کتنده یکی اضافه شه بشه سال جدیدنون ۹۶
هوادارا یکی اضافه شه رند شه ۶۰
ویییییی چقده مهمههه
·
3
1396/03/30 - 17:25
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

غلط تایپیام غلط تایپیام خدایا خدایا

11 ماه و 6 روز و 2 ساعت و 10 دقيقه قبل
سروش

غلط تایپیات لعنتی

غلط تایپیات

))

11 ماه و 5 روز و 17 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگلخیلی مهمه اینقدرم که اینجا کاربر جدید داره که اضافه بشه

11 ماه و 5 روز و 6 ساعت و 47 دقيقه قبل
Shidi

)))سروش گیراییتو درس دارم

.

.

.

.

سوگل من نمیدونم دیگه من باید رند شه اینام

11 ماه و 4 روز و 16 ساعت و 45 دقيقه قبل
سوگل

باید کاربر چینی وارد کنیم

11 ماه و 4 روز و 8 ساعت و 35 دقيقه قبل
M@RY@M

میدونی وقتی غلط تایپی داری چقدر جذاب میشی

11 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 29 دقيقه قبل
سروش

کوفت مریم ))

11 ماه و 3 روز و 17 ساعت و 54 دقيقه قبل
Shidi

مریم میدونم))

وارد کنیم سوگلوموافقم

.

11 ماه و 2 روز و 22 ساعت و 41 دقيقه قبل