مسافرت به کیش و تهران ...
·
2
1396/05/05 - 04:04
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم

4 ماه و 13 روز و 23 ساعت و 57 دقيقه قبل
سجاد

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم


خوش گذشت؟

4 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 58 دقيقه قبل
سوگل

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

4 ماه و 6 روز و 23 ساعت و 52 دقيقه قبل
سجاد

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

آره. مخصوصا وقتی پسر خواهر هام هم باشن ♥

4 ماه و 2 روز و 10 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگل

پس چه خوب

4 ماه و 2 روز و 7 ساعت و 40 دقيقه قبل