مسافرت به کیش و تهران ...
·
2
1396/05/05 - 04:04
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم

10 ماه و 22 روز و 10 ساعت و 41 دقيقه قبل
سجاد

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم


خوش گذشت؟

10 ماه و 16 روز و 4 ساعت و 42 دقيقه قبل
سوگل

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

10 ماه و 15 روز و 10 ساعت و 36 دقيقه قبل
سجاد

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

آره. مخصوصا وقتی پسر خواهر هام هم باشن ♥

10 ماه و 10 روز و 21 ساعت و 43 دقيقه قبل
سوگل

پس چه خوب

10 ماه و 10 روز و 18 ساعت و 24 دقيقه قبل