مسافرت به کیش و تهران ...
·
2
1396/05/05 - 04:04
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم

2 ماه و 20 روز و 12 ساعت و 12 دقيقه قبل
سجاد

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم


خوش گذشت؟

2 ماه و 14 روز و 6 ساعت و 12 دقيقه قبل
سوگل

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

2 ماه و 13 روز و 12 ساعت و 6 دقيقه قبل
سجاد

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

آره. مخصوصا وقتی پسر خواهر هام هم باشن ♥

2 ماه و 8 روز و 23 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

پس چه خوب

2 ماه و 8 روز و 19 ساعت و 55 دقيقه قبل