مسافرت به کیش و تهران ...
·
2
1396/05/05 - 04:04
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم

6 ماه و 26 روز و 7 ساعت و 30 دقيقه قبل
سجاد

خووش بگذره ما هم رفتیم کیش و برگشتیم


خوش گذشت؟

6 ماه و 20 روز و 1 ساعت و 31 دقيقه قبل
سوگل

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

6 ماه و 19 روز و 7 ساعت و 25 دقيقه قبل
سجاد

عالی مسافرت که بد نمیشه اونم وقتی بعد از کلی سال به جایی باشه

به شما خوش گذشت؟

آره. مخصوصا وقتی پسر خواهر هام هم باشن ♥

6 ماه و 14 روز و 18 ساعت و 32 دقيقه قبل
سوگل

پس چه خوب

6 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 13 دقيقه قبل