از دکتر شریعتی:… نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد … نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت … ولی بسیار مشتاقم … که از خاک گلویم سوتکی سازد … گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش … تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد …. و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد … تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را …
·
3
1396/05/27 - 11:40
دیدگاه  
:/narges

وای اینو من چن سال پیش تو دفترم نوشته بودم...یادآوری قشنگی بود

9 ماه و 29 روز و 10 ساعت و 44 دقيقه قبل