يادش بخير زماني كتابفروشي بود در بازار قديم فرش مشهد نزديك فلكه آب صاحبش روحانی فرهیخته و ساداتی بود که همیشه حال خوشی داشت.کتابهایش راخیلی دوست داشتم آن موقع حالم بهتربود زودبزود دلمان تنگ میشد و به آن مغازه میرفتم تا کتاب بخرم.دوسه سال قبل بود گفتند این روحانی یعنی محمدتقی مقدم فوت نموده است.بسیار افسوس خوردم چگونه این افراد بزرگ از دستمان میروندوما آنها را نمی فهمیم.خدا رحمتش کند کتب معتبرو خوبی نوشته است معتبرترین کتابشان معراج المومن است حتما این کتاب را بخرید.حتما بسیار جالب است.جهت تمام اموات ده صلوات بلندبفرستید
·
2
1396/06/20 - 22:07
دیدگاه  
Shidi

چ جالب

امروز ایم این شخص رو از زبون مربی زانندگیم شنیدم

و اینجام شما گفتید

شاید تشابه اسمی باشه البته

9 ماه و 8 روز و 7 ساعت و 8 دقيقه قبل