مرگ نمی درد مرا؛
آه چه بی بها شدم...
·
4
1396/06/25 - 02:49
دیدگاه  
M@RY@M

چ جوری ایست قلبی میکنن میمیرن

چقدر پوست کلفتم دیگه

کاش یچی بود. بخورم ب ترسم غلبه کنم

تمومش کنم راحت شم

10 ماه و 29 روز و 11 ساعت و 2 دقيقه قبل
سوگل

عه این حرفا چیه دیگه آخه

10 ماه و 29 روز و 4 ساعت و 47 دقيقه قبل