مرگ نمی درد مرا؛
آه چه بی بها شدم...
·
4
1396/06/25 - 02:49
دیدگاه  
M@RY@M

چ جوری ایست قلبی میکنن میمیرن

چقدر پوست کلفتم دیگه

کاش یچی بود. بخورم ب ترسم غلبه کنم

تمومش کنم راحت شم

5 ماه و 6 روز و 12 ساعت و 26 دقيقه قبل
سوگل

عه این حرفا چیه دیگه آخه

5 ماه و 6 روز و 6 ساعت و 12 دقيقه قبل