عمه طلا
·
4
1396/07/14 - 12:32 توسط موبایل
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

2 ماه و 5 روز و 6 ساعت و 34 دقيقه قبل
سجاد

ثم طلا شنیده بودیم، عمه طلا نشنیده بودیم !

2 ماه و 5 روز و 1 ساعت و 56 دقيقه قبل
. . .

مشخص کن عمه‌ی کی طلاست

چرا ابهام ایجاد میکنی

2 ماه و 2 روز و 8 ساعت و 19 دقيقه قبل
جواد

میشناسیش

2 ماه و 1 روز و 11 ساعت و 48 دقيقه قبل توسط موبایل
. . .

میشناسیش


بیشتر آمار بده

2 ماه و 3 ساعت و 59 دقيقه قبل
جواد

1 ماه و 28 روز و 35 دقيقه قبل توسط موبایل