عمه طلا
·
4
1396/07/14 - 12:32 توسط موبایل
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

4 ماه و 17 روز و 14 ساعت و 20 دقيقه قبل
سجاد

ثم طلا شنیده بودیم، عمه طلا نشنیده بودیم !

4 ماه و 17 روز و 9 ساعت و 42 دقيقه قبل
. . .

مشخص کن عمه‌ی کی طلاست

چرا ابهام ایجاد میکنی

4 ماه و 14 روز و 16 ساعت و 5 دقيقه قبل
جواد

میشناسیش

4 ماه و 13 روز و 19 ساعت و 34 دقيقه قبل توسط موبایل
. . .

میشناسیش


بیشتر آمار بده

4 ماه و 12 روز و 11 ساعت و 46 دقيقه قبل
جواد

4 ماه و 9 روز و 22 ساعت و 22 دقيقه قبل توسط موبایل