عدالتی را که مولای متقیان حضرت علی(ع) با زحمات فراوان وخون جگر در جامعه اسلامی آن زمان اجرا می نمود امروز تبدیل به چند برگه سهام شده است.بنام سهام عدالت.عدالت برگه نیست عدالت در نحوه ی برخوردهاونگرش وارتباط دولتمردان با ملت است .با ملت خوب باشید دولتمردان ما امروز خیلی از ملت فاصله گرفته اندکمی به ملت نزدیکتر بشوندکمی کنار سفره های ملت بنشینندکمی انتقاد پذیری را بیشتر قبول داشته باشند.تا موفق تر باشند.خیلی مسولان ما از ملت فاصله دارند.
·
1
1396/07/15 - 21:39