جاده و آهنگ دوبس دوبس ولوم تا آخر
سیگار نمیکشم دیگه،نه نمیکشم دیگه،نمیکشم دیگه،دیگه...
·
4
1396/07/18 - 15:47
دیدگاه  
سوگل

مخصوصا اگه جاده شمال باشه

حالشو ببر

4 ماه و 13 روز و 15 ساعت و 8 دقيقه قبل

چ خوووب

بارون نم نمم بیاد دبگه عاقا

4 ماه و 11 روز و 15 ساعت و 10 دقيقه قبل