من ديگه از اين شهر دل كنده شدم
وقتي كسي اصرار ميكنه به موندنم فقط خودشو سبك ميكنه و از چشمم ميندازه
دنبال روياها و آرزوهام ميرم حتي اگه آخرشم موفقيت نشه
·
3
1396/08/05 - 15:02
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

میری خارج

6 ماه و 22 روز و 19 ساعت و 55 دقيقه قبل
سوگل

نه بابا خارجو واسه زندگی دائمی ندوست

میرم تهران

6 ماه و 22 روز و 13 ساعت و 23 دقيقه قبل
. . .

برو برووو

موفق باشی

6 ماه و 21 روز و 19 ساعت و 21 دقيقه قبل
سوگل

مرسییی عزیزم

6 ماه و 21 روز و 13 ساعت و 41 دقيقه قبل
سجاد

تهران چه خبره؟

6 ماه و 17 روز و 4 ساعت و 6 دقيقه قبل
سوگل

خبری نیست شور زندگی داره بهتر از اصفهانه حداقل

6 ماه و 17 روز و 1 ساعت و 59 دقيقه قبل