من ديگه از اين شهر دل كنده شدم
وقتي كسي اصرار ميكنه به موندنم فقط خودشو سبك ميكنه و از چشمم ميندازه
دنبال روياها و آرزوهام ميرم حتي اگه آخرشم موفقيت نشه
·
3
1396/08/05 - 15:02
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

میری خارج

3 ماه و 24 روز و 4 ساعت و 24 دقيقه قبل
سوگل

نه بابا خارجو واسه زندگی دائمی ندوست

میرم تهران

3 ماه و 23 روز و 21 ساعت و 51 دقيقه قبل
. . .

برو برووو

موفق باشی

3 ماه و 23 روز و 3 ساعت و 49 دقيقه قبل
سوگل

مرسییی عزیزم

3 ماه و 22 روز و 22 ساعت و 9 دقيقه قبل
سجاد

تهران چه خبره؟

3 ماه و 18 روز و 12 ساعت و 34 دقيقه قبل
سوگل

خبری نیست شور زندگی داره بهتر از اصفهانه حداقل

3 ماه و 18 روز و 10 ساعت و 27 دقيقه قبل