من ديگه از اين شهر دل كنده شدم
وقتي كسي اصرار ميكنه به موندنم فقط خودشو سبك ميكنه و از چشمم ميندازه
دنبال روياها و آرزوهام ميرم حتي اگه آخرشم موفقيت نشه
·
3
1396/08/05 - 15:02
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

میری خارج

1 سال و 23 روز و 23 ساعت و 54 دقيقه قبل
سوگل

نه بابا خارجو واسه زندگی دائمی ندوست

میرم تهران

1 سال و 23 روز و 17 ساعت و 22 دقيقه قبل
. . .

برو برووو

موفق باشی

1 سال و 22 روز و 23 ساعت و 20 دقيقه قبل
سوگل

مرسییی عزیزم

1 سال و 22 روز و 17 ساعت و 40 دقيقه قبل
سجاد

تهران چه خبره؟

1 سال و 18 روز و 8 ساعت و 5 دقيقه قبل
سوگل

خبری نیست شور زندگی داره بهتر از اصفهانه حداقل

1 سال و 18 روز و 5 ساعت و 58 دقيقه قبل