من ديگه از اين شهر دل كنده شدم
وقتي كسي اصرار ميكنه به موندنم فقط خودشو سبك ميكنه و از چشمم ميندازه
دنبال روياها و آرزوهام ميرم حتي اگه آخرشم موفقيت نشه
·
3
1396/08/05 - 15:02
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

میری خارج

1 ماه و 17 روز و 8 ساعت و 47 دقيقه قبل
سوگل

نه بابا خارجو واسه زندگی دائمی ندوست

میرم تهران

1 ماه و 17 روز و 2 ساعت و 14 دقيقه قبل
. . .

برو برووو

موفق باشی

1 ماه و 16 روز و 8 ساعت و 12 دقيقه قبل
سوگل

مرسییی عزیزم

1 ماه و 16 روز و 2 ساعت و 32 دقيقه قبل
سجاد

تهران چه خبره؟

1 ماه و 11 روز و 16 ساعت و 57 دقيقه قبل
سوگل

خبری نیست شور زندگی داره بهتر از اصفهانه حداقل

1 ماه و 11 روز و 14 ساعت و 50 دقيقه قبل