از انتشار این همه غم بعد از زلزله و هر حادثه ای چی به کی میرسه
جز وحشت و افسردگی و تزریق غم چه سودی داره
·
3
1396/08/23 - 20:52
دیدگاه  
سینا

جهان سوم جایست که مادری در غم فرزندش. ان یکی سلفی میگیرد و یکی دیگر عقده های قدرت را رو نمایی میکند

1 سال و 5 روز و 16 ساعت و 11 دقيقه قبل