البته اداره میراث فرهنگی دولت آقای روحانی تابلوی قبرستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر را عوض نموده اند وبجای کلمه متجاوز از کلمه مهاجم استفاده نموده اند.آن هم بدون نظرخواهی از ملت.به نظر من واز نظر ملت آزادیخواه ایران هیچ مهاجم ومتجاوزی حتی انگلیسی را ملت ما هیچکدام راضی نیستند که جسد نجاستشان در خاک پاک این مملکت شهیدپرور مدفون گردد.که زمین این سرزمین آریایی جای چنین کثافتهایی نیست.اجسادشان را از خاک این مرزوبوم خارج وبه مملکت خودشان ببرید .خاک کشورمان را از این نجاسات تاریخ پاک کنید.
·
1396/09/03 - 14:13
پیوست عکس:
IMG_20171124_141110_967.jpg
IMG_20171124_141110_967.jpg · 570x560px, 61KB