منم که گوشیم رفته بود مرخصی
·
2
1396/09/12 - 16:38
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

من گوشیم کلا مرخصی نمیره بیچاره

10 روز و 12 ساعت و 57 دقيقه قبل
. . .

اجباری بود،خراب شده بود

9 روز و 10 ساعت و 51 دقيقه قبل
جواد

احوال ایفون بازا

8 روز و 17 ساعت و 14 دقيقه قبل توسط موبایل
. . .

خووووب

8 روز و 7 ساعت و 39 دقيقه قبل
سوگل

7 روز و 48 دقيقه قبل