منم که گوشیم رفته بود مرخصی
·
3
1396/09/12 - 16:38
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

من گوشیم کلا مرخصی نمیره بیچاره

5 ماه و 16 روز و 13 دقيقه قبل
. . .

اجباری بود،خراب شده بود

5 ماه و 14 روز و 22 ساعت و 7 دقيقه قبل
جواد

احوال ایفون بازا

5 ماه و 14 روز و 4 ساعت و 30 دقيقه قبل توسط موبایل
. . .

خووووب

5 ماه و 13 روز و 18 ساعت و 55 دقيقه قبل
سوگل

5 ماه و 12 روز و 12 ساعت و 5 دقيقه قبل