منم که گوشیم رفته بود مرخصی
·
3
1396/09/12 - 16:38
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

من گوشیم کلا مرخصی نمیره بیچاره

2 ماه و 20 روز و 10 ساعت و 54 دقيقه قبل
. . .

اجباری بود،خراب شده بود

2 ماه و 19 روز و 8 ساعت و 48 دقيقه قبل
جواد

احوال ایفون بازا

2 ماه و 18 روز و 15 ساعت و 10 دقيقه قبل توسط موبایل
. . .

خووووب

2 ماه و 18 روز و 5 ساعت و 35 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 16 روز و 22 ساعت و 45 دقيقه قبل