سوختم از آتش دل، در ميان موج اشک
شوربختي بين، که در آغوش دريا سوختم

واااقعا سخته خدا صبر بده به بازمانده هاشون
·
4
1396/10/24 - 22:40