چس ناله کنم؟
آرزو کردم در سال جدید چسناله های جدید کنم
فک میکنم خیلی زیاد ب آرزوم رسیدم
·
2
1396/11/15 - 01:17
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

چس ناله کن ما که ندیدیم والا

5 ماه و 14 روز و 3 ساعت و 1 دقيقه قبل
سروش

چس ناله کردم دگ

چیو ندیدی؟

5 ماه و 13 روز و 16 ساعت و 25 دقيقه قبل
سوگل

چس ناله کنی

5 ماه و 13 روز و 13 ساعت و 46 دقيقه قبل
سروش

خب بیرون نمیاد زیاد ولی خب پرم

5 ماه و 13 روز و 11 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

بریز بیرون راحت باش

5 ماه و 13 روز و 3 ساعت و 5 دقيقه قبل
. . .

چقدر جدید بود،آفرین

5 ماه و 12 روز و 10 ساعت و 17 دقيقه قبل
سروش

نمیشه سوگلروح

4 ماه و 28 روز و 13 ساعت و 12 دقيقه قبل