تعجب اینجاست که چرا شهر اهواز آب تصفیه شده ندارد.و آب تصفیه شده هم علاوه بر گردریزها جزو مشکل اهوازیهاست.واقعا هوا را که از ملت اهواز گرفته اند آب هم که مشکل دارد پس این بدبختها با چی زنده اند بدون آب وهوای خوب.لطفا مسولین زودتر فکری بکنند.هیچ کس بدون آب وهوای سالم نمی تواند زندگی کند این وکلا ونمایندگان شهر اهواز کجا خوابشان برده است.
·
1397/01/03 - 22:21