از اونجا كه من به شدددت مردم گريزم همون زندگي عادي خودم بين فيلم و كتابامو بيشتر دوس دارم تا ديدو بازديداي غير قابل تحمل عيد
·
4
1397/01/13 - 10:28
دیدگاه  
. . .

من که نمیرفتم

6 ماه و 14 روز و 9 ساعت و 12 دقيقه قبل
سوگل

من مجبوووری میرفتم

6 ماه و 14 روز و 9 ساعت و 8 دقيقه قبل