از دیدن ابرها تو آسمون لذت ببرید،تا هستن هنوز
روی زمین ما تا چشم کار می‌کنه چیز قشنگی واسه لذت بردن یافت می‌نشود
·
2
1397/01/20 - 19:32