محمدحسین عزیز دیروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت که شیفت ظهر بوده، ساعت یک ربع به دوازه با آژانسی که توسط خانواده هماهنگ می شود به قصد آمدن به مدرسه به درب منزل (واقع در موسوی قوچانی) می آید. در اثنا آمدن آژانس مادر از آیفون میبیند که یک پراید سفید رنگ محمدحسین عزیز را سوار می کند. بعد از گذشت چندی آژانس اصلی درب منزل آمده و عنوان می کند که بچه ای درب منزل نیست و از همانجا پیگیری برای پیدا شدن این کودک معصوم شروع می شود. با وجود پیگیری های نیروی انتطامی محترم و عوامل اداره آگاهی متاسفانه در نیمه های شب پیکر نازنین این کودک بی گناه در اطراف جاده شاندیز پیدا و به پزشکی قانونی منتقل می گردد. این مصیبت و فاجعه وارده را به خانواده دردکشیده و مصیبت دیده از طرف مجموعه آموزشگاه و اولیای عزیز تسلیت می گوییم. خداوند به همگی صبر جمیل عطا فرماید و امیدواریم هرچه زودتر شر این خناسان و وحشی صفتان به آنها برگشته و به سزای اعمال کثیفشان برسند. برای تسلی دل پدرومادر و بستگان و کلیه مصیبت دیدگان و شادی روح این نازنین فرزند فاتحه ای بخوانیم.
·
1397/02/06 - 22:32