جهت شادی اموات ده صلوات بلند بفرستید.جهت سلامتی همه بچه ها و کودکان ونابودی تمام جنایتکاران همین الان ده بار دعای ((امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء را بخوانی))فراوان برای کودکان دعا کنید برای نابودی تمام جنایتکاران که رعب و وحشت درین مملکت ایجاد می کنند امشب دعا کنید که این ظالمین را خدا به عظمت خودت همین الان تا قیامت ریشه شان نابود کن به خودت قسمت دادیم بزرگتر از تو کسی نیست.خودت این جلادان را در آتشی از جهنم دنیا وآخرت فرو کن که دمادم در آهن مذاب بالا وپایین بروند وروزی صدمیلیارد بار در این آتش قطعه قطعه شوند وهزار بار هرثانیه آرزوی بدتر از مرگ کنند.
·
1
1397/02/06 - 22:54