البته پمپ آب خانه مان خراب بود قرار است بجاش پمپئو وزیر خارجه آمریکا را بیاریم بجای پمپ اوی خانه مان تو مستراح نصب کنیم‌.
·
1
1397/03/01 - 20:41