عشق همین است؛
تنت میرود
و دلت
جایی میانِ دستهایِ کسی تا ابد جا میماند...
·
5
1397/03/05 - 02:21