بعد از يك سال رفتن توي راهي كه 4-5 سال هر روز ميرفتي حس غريبي داره
ولي دلتنگي نه
·
2
1397/03/07 - 11:29