تغيير رو دلم ميخواد
ولي آرامش زندگي الان رو هم دوس ندارم از دست بدم
ترديد بين جايي كه الان هستم و جايي كه تا دو ماه قبل ميخواستم باشم
·
4
1397/03/07 - 11:32