اگه توي زندگيتون تصميمايي ميگيرين كه بقيه هم نقشي توش دارن يا روي زندگي اونا هم تاثير گذاره
از اول قبل از همه چي با اونا هم درميون بذارين
نميدونين چه دردي به دلشون ميذارين با نگفتناتون
·
3
1397/03/10 - 22:43