البته از وزیر آموزش وپرورش جناب آقای بطحاییدجای تعجب است که چرا در جریانات پیش آمده در مدارس غیرانتفاعی هیچ سخنی نگفتند.واقعا ابراز تاسف دارد.آیا بطور مخفیانه سند۲۰۳۰ را جناب وزیر اجرا می کند؟چرا باید این مشکلات پیش بیاید؟شاید باید علت وعلل این مسایل را مسولین ما کالبد شکافی کنند.عدم وجود تفریحات سالم.عدم نظارت بر مدارس آزاد.و عدم ایجاد امنیت وفضای شاد در خانواده ها و فساد اقتصادی واخلاقی در سطح اجتماع شاید از عوامل این حوادث باشد.خلاصه اینکه جو جامعه اگر مثبت گرا باشد اگر همه در جهت اصلاح یکدیگر بکوشیم نه فقط در گفتار بلکه در عمل حتما این اتفاقها نخواهد افتاد.خدایا لحظه ای ما را بخودمان وامگذار
·
1
1397/03/12 - 00:17