از ارض اقدس(مشهد)تا بیت المقدس راهی نیست.انشالله راه زمینی و هوایی از ارض اقدس تا بیت المقدس را سال آینده افتتاح کنیم که چندساعته از ارض اقدس مشهد به بیت المقدس برسیم.
·
1397/03/17 - 00:28