بالاخره تکلیف طب سنتی وطب مدرن معلوم نشد .برنامه ماه عسل هم بخاطر دعوت از خانم اشکی به این اختلافات دامن زد.و البته این اختلافات از ماهها قبل شروع شده بود .که طرفداران طب سنتی یکدفعه مضرات واکسن را در سطح وسیعی در رسانه ها انتشار دادند.از آن طرف هم وزیر بهداشت انتقاد نمودند که از اول که واکسن آمد چرا آن گروه طب سنتی خوب مخالفت نکردند و به مردم نگفتند واکسن مضر است.از این طرف باز طب سنتی ها فریاد زدند که از اول اینها در طب سنتی نبوده و مورد قبول ما نیست.خوب واقعا تکلیف ملت را معلوم کنند اگر واکسن مضر است خوب هر دوگروه باهم تعامل کنند و واکسن جمع شود.اگر مفید هست بازهم با تعامل فکری هردو گروه بطور شفاف درصداوسیما بگویند واکسن مفید است یا مضر .تکلیف هشتاد میلیون جمعیت را هردوگروه بنشینند معلوم کنند.وصداوسیما هم بیطرفانه برنامه ای با همین موضوع ترتیب دهد.تکلیف همه را معلوم کندمابفهمیم که کدوم طرف حرفشان روی حساب است.یا احتمال درست بودن حرف کدام طرف بیشتر است.چون این همه اختلاف نظر واقعا جای بحث دارد.
·
1397/04/01 - 00:50