اللهم اغفر لی الذنوب التی تهتک العصم .اللهم اغفرلی کل ذنب اذنبته وکل خطیئه اخطاتها.پروردگارا اگر تو نبخشی اگر تو التیام بخش قلب سیاهم نباشی به چه کسی پناه برم.مگذار آبرویمان در دنیا و آخرت بریزد ببخش ای خداوند بزرگ به خودت قسم که در گذر که بنده ی بدی برایت شده ام مرا بسوی خود بسوی روشنایی هدایت کن.ما را بسوی خودت هدایت کن چه بخواهیم وچه نخواهیم ما را به سمت خودت رهنمون ساز.که جزتوپناهی نداریم
·
1
1397/04/06 - 18:57