سلطان سکه وشاگردانش را گرفتند.پس به احتمال زیاد از فردا سکه نصف قیمت خواهد شد.حالا سلطان میوه را چه موقع میخواهند گیر بیندازند احتمالا بعدش نوبت سلطان های دیگر هست که یکی یکی بدام بیفتند.بعد سلطان خیار را باید بدام بیندازند چه خبره هرکیلو خیار ۳۰۰۰تومان.
·
1397/04/25 - 20:11