فرصتی که از بقیه میگیرین دیگه هیچ وقت جبران نمیشه
حتی اگه بهترش هم واسش پیش بیاد اون نمیشه
·
3
1397/05/14 - 09:06