البته وزیر کار که بیکار شد قبل بیکاری رانت خواری بعضی نمایندگان مجلس را واضح وآشکار در تریبون مجلس بیان نمود.واقعا مملکت به کجا میرود.این تئوری فساد واقعا واقعیت دارد.مسولین خجالت بکشند . اینجور رانت خواری در مملکت می شود.خوب همین پولها بجای اینکه توجیب یکنفر برود بین همه تقسیم میشد گرفتاری یک عده از ملت حل میشد.همین ۹‌میلیارد دلاری که گم شد مثلا با این پول چندکار تولیدی درین مملکت میشد انجام داد.
·
1
1397/05/19 - 13:14