همچنان هستیم
·
6
1397/07/22 - 21:49
آخرین 4 دیدگاه  
سجاد

داون شده بود !

1 سال و 7 ماه و 14 روز و 5 ساعت و 33 دقيقه قبل
سوگل

خدارو شکر ما هم هستیم

1 سال و 7 ماه و 11 روز و 7 ساعت و 46 دقيقه قبل
shamim

کاش بازم همه باشیم

1 سال و 6 ماه و 23 روز و 20 ساعت و 1 دقيقه قبل
آرام

همیشه باشی

8 ماه و 18 روز و 12 ساعت و 4 دقيقه قبل
جواد

فداااتهمیشه باشی

8 ماه و 18 روز و 12 ساعت و 3 دقيقه قبل
آرام

عزیزی کاکو

8 ماه و 18 روز و 12 ساعت و 2 دقيقه قبل