30 ساله شدیم
·
6
1397/08/14 - 19:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

تولدت مبااارک

10 ماه و 11 روز و 9 ساعت و 51 دقيقه قبل
shamim

پیر شدی رفت

10 ماه و 11 روز و 6 ساعت و 47 دقيقه قبل
سینا

یکم ادم شو خو

10 ماه و 11 روز و 6 ساعت و 45 دقيقه قبل
سینا

تولد مبارک باشه. ولی شیرینی بعدا ازت میگیرم. یادم بنداز

10 ماه و 11 روز و 6 ساعت و 41 دقيقه قبل
جواد

مرسییی

10 ماه و 6 روز و 15 ساعت و 59 دقيقه قبل
آرام

چطوری پیرمرد

7 روز و 3 ساعت و 39 دقيقه قبل
جواد

چطوری پیرمرد


تو باشی خوبم

7 روز و 3 ساعت و 37 دقيقه قبل
آرام

فدایی داری

7 روز و 3 ساعت و 37 دقيقه قبل