30 ساله شدیم
·
5
1397/08/14 - 19:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

تولدت مبااارک

8 ماه و 14 روز و 18 ساعت و 39 دقيقه قبل
shamim

پیر شدی رفت

8 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 35 دقيقه قبل
سینا

یکم ادم شو خو

8 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 33 دقيقه قبل
سینا

تولد مبارک باشه. ولی شیرینی بعدا ازت میگیرم. یادم بنداز

8 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 29 دقيقه قبل
جواد

مرسییی

8 ماه و 10 روز و 47 دقيقه قبل