30 ساله شدیم
·
5
1397/08/14 - 19:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

تولدت مبااارک

4 ماه و 17 روز و 4 ساعت و 39 دقيقه قبل
shamim

پیر شدی رفت

4 ماه و 17 روز و 1 ساعت و 35 دقيقه قبل
سینا

یکم ادم شو خو

4 ماه و 17 روز و 1 ساعت و 33 دقيقه قبل
سینا

تولد مبارک باشه. ولی شیرینی بعدا ازت میگیرم. یادم بنداز

4 ماه و 17 روز و 1 ساعت و 29 دقيقه قبل
جواد

مرسییی

4 ماه و 12 روز و 10 ساعت و 47 دقيقه قبل