30 ساله شدیم
·
5
1397/08/14 - 19:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

تولدت مبااارک

2 ماه و 14 روز و 10 ساعت و 8 دقيقه قبل
shamim

پیر شدی رفت

2 ماه و 14 روز و 7 ساعت و 4 دقيقه قبل
سینا

یکم ادم شو خو

2 ماه و 14 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل
سینا

تولد مبارک باشه. ولی شیرینی بعدا ازت میگیرم. یادم بنداز

2 ماه و 14 روز و 6 ساعت و 58 دقيقه قبل
جواد

مرسییی

2 ماه و 9 روز و 16 ساعت و 16 دقيقه قبل