30 ساله شدیم
·
5
1397/08/14 - 19:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

تولدت مبااارک

6 ماه و 14 روز و 18 ساعت و 21 دقيقه قبل
shamim

پیر شدی رفت

6 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 17 دقيقه قبل
سینا

یکم ادم شو خو

6 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 15 دقيقه قبل
سینا

تولد مبارک باشه. ولی شیرینی بعدا ازت میگیرم. یادم بنداز

6 ماه و 14 روز و 15 ساعت و 11 دقيقه قبل
جواد

مرسییی

6 ماه و 10 روز و 29 دقيقه قبل