30 ساله شدیم
·
6
1397/08/14 - 19:12
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

تولدت مبااارک

1 سال و 6 ماه و 19 روز و 23 ساعت و 51 دقيقه قبل
shamim

پیر شدی رفت

1 سال و 6 ماه و 19 روز و 20 ساعت و 47 دقيقه قبل
سینا

یکم ادم شو خو

1 سال و 6 ماه و 19 روز و 20 ساعت و 45 دقيقه قبل
سینا

تولد مبارک باشه. ولی شیرینی بعدا ازت میگیرم. یادم بنداز

1 سال و 6 ماه و 19 روز و 20 ساعت و 41 دقيقه قبل
جواد

مرسییی

1 سال و 6 ماه و 15 روز و 5 ساعت و 59 دقيقه قبل
آرام

چطوری پیرمرد

8 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 39 دقيقه قبل
جواد

چطوری پیرمرد


تو باشی خوبم

8 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 37 دقيقه قبل
آرام

فدایی داری

8 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 37 دقيقه قبل