اگر حقیقت را در مورد خود نگویید،
نمیتوانید آن را درباره‌ی دیگران بیان کنید !
·
2
1398/04/27 - 07:34
پیوست عکس:
1563387754354436_large.jpg
1563387754354436_large.jpg · 281x500px, 96KB