زندگی بر حسب تصادف به وجود آمده است؛ و ما موجودات فانی هستیم؛ و دامنه‌ی آرزوهای ما هرچه بیکران‌تر باشد، برای ارزیابی رفتارمان و ارائه‌ی طرح کلی با معنایی از زندگی نمی‌توانیم بر حمایت کسی جز خودمان متکی باشیم.

هیچ سرنوشت تعیین شده‌ای وجود ندارد و هر یک از ما خودمان باید تصمیم بگیریم که تا حد امکان، شاد و پرمعنا زندگی کنیم.

·
5
1398/06/18 - 11:44
آخرین 4 دیدگاه  
امین

زندگی تک تک ما، سرشار معناست و خالی از هر گونه تصادف ✋

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 43 دقيقه قبل
آرام

سرشار از معناست

ولی نمیتونی منکرِ تصادف بشی !

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 42 دقيقه قبل
امین

حتی به اندازه حضور یک اتم، کنار یه اتم دیگه، تصادف وجود نداره.

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 40 دقيقه قبل
آرام

حتی به اندازه حضور یک اتم، کنار یه اتم دیگه، تصادف وجود نداره.
داره

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 39 دقيقه قبل
آرام

اگه من شیمی خوندم

که میگم‌حتی بوجود اومدن بعضی کانی های مهم هم از یک‌تصادف شروع شده

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 38 دقيقه قبل
امین

در محدوده باور، علم شیمی امروزه

چند قطره از دریاست؟!

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 34 دقيقه قبل
آرام

در محدوده باور، علم شیمی امروزه

چند قطره از دریاست؟!

متوجه سوالتون نشدم

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 33 دقيقه قبل
امین

ناقص بودن علم، حقیقت داره.

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 31 دقيقه قبل
آرام

ناقص بودن علم، حقیقت داره.
و گستردگیش

در حدی که ما فقط ی ذره ی کوچیکشو تابحال کشف کردیم

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 30 دقيقه قبل
امین

ناقص و در حال گسترش.

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 29 دقيقه قبل
آرام

ناقص و در حال گسترش.


بله بله

3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 28 دقيقه قبل