گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد ؟
·
6
1398/06/19 - 09:29
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

گفتا اگر بدانی

هم‌ اوت رهبر آید

1 سال و 14 روز و 19 ساعت و 26 دقيقه قبل
جواد

گفتا اگر بدانی

هم‌ اوت رهبر آید1 سال و 14 روز و 19 ساعت و 25 دقيقه قبل
آرام

1 سال و 14 روز و 19 ساعت و 24 دقيقه قبل
جواد

1 سال و 14 روز و 19 ساعت و 24 دقيقه قبل
Behnaz

1 سال و 14 روز و 17 ساعت و 37 دقيقه قبل
Shidi

چقدر بوس چقدر بوس

1 سال و 14 روز و 17 ساعت و 4 دقيقه قبل
مریم

1 سال و 14 روز و 16 ساعت و 17 دقيقه قبل
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

آره دلبرم گفته بودی

1 سال و 14 روز و 15 ساعت و 46 دقيقه قبل
جواد

1 سال و 14 روز و 15 ساعت و 41 دقيقه قبل
آرام

بهنازمممم

1 سال و 14 روز و 10 ساعت و 48 دقيقه قبل
Behnaz

جواد

1 سال و 14 روز و 10 ساعت و 29 دقيقه قبل
جواد

بهناز

1 سال و 14 روز و 7 ساعت و 6 دقيقه قبل
Behnaz

آرام

1 سال و 14 روز و 3 ساعت و 25 دقيقه قبل
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

بسه

1 سال و 13 روز و 15 ساعت و 13 دقيقه قبل
Behnaz

سمی

1 سال و 13 روز و 13 ساعت و 51 دقيقه قبل
آرام

عشقم

1 سال و 13 روز و 12 ساعت و 50 دقيقه قبل
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

اوجاااااااااان ادامه بدهسمی

1 سال و 13 روز و 11 ساعت و 11 دقيقه قبل
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

دقیقا مشخص کن برای کی بود؟عشقم

1 سال و 13 روز و 11 ساعت و 10 دقيقه قبل
آرام

دقیقا مشخص کن برای کی بود؟عشقماون واسه بهی

1 سال و 13 روز و 9 ساعت و 31 دقيقه قبل
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

اوکی بایدقیقا مشخص کن برای کی بود؟عشقماون واسه بهی

1 سال و 13 روز و 6 ساعت و 40 دقيقه قبل
آرام

ایجوووونم‌که عزیزدلمی تو **

1 سال و 13 روز و 3 ساعت و 39 دقيقه قبل
Behnaz

عزیزجان

فحش رو بندازی زمین صاحبش خودش برش میداره

حالا بوس هم همینجوره

ابراز علاقه و عشق ورزیدن هم همینطوره

آرام همینطور تو هوا هی عشق میپراکنه

و حالا صاحبش خودش اونو استشمام میکنه، لمس میکنه و یا قورتش میده

دقیقا مشخص کن برای کی بود؟عشقم

1 سال و 12 روز و 20 ساعت و 39 دقيقه قبل
جواد

برای من بود

1 سال و 12 روز و 20 ساعت و 17 دقيقه قبل
آرام

عزیزجان

فحش رو بندازی زمین صاحبش خودش برش میداره

حالا بوس هم همینجوره

ابراز علاقه و عشق ورزیدن هم همینطوره

آرام همینطور تو هوا هی عشق میپراکنه

و حالا صاحبش خودش اونو استشمام میکنه، لمس میکنه و یا قورتش میده

دقیقا مشخص کن برای کی بود؟عشقم


توروحت بهناز )) **

1 سال و 12 روز و 20 ساعت و 12 دقيقه قبل
آرام

برای من بود


کاکوی شیرازی

1 سال و 12 روز و 20 ساعت و 11 دقيقه قبل
✘ʂДmдɳȩɧ ʂДFiR zEɳDȩGi✘

لعنتی) عزیزجان

فحش رو بندازی زمین صاحبش خودش برش میداره

حالا بوس هم همینجوره

ابراز علاقه و عشق ورزیدن هم همینطوره

آرام همینطور تو هوا هی عشق میپراکنه

و حالا صاحبش خودش اونو استشمام میکنه، لمس میکنه و یا قورتش میده

دقیقا مشخص کن برای کی بود؟عشقم


1 سال و 12 روز و 20 ساعت و 1 دقيقه قبل