برای تکرار هر رفتاری، آدمها نیاز به انگیزه دارن...
·
4
1398/06/19 - 20:29
پیوست عکس:
انگیزه.jpg
انگیزه.jpg · 301x167px, 9KB
دیدگاه  
Shidi

بنظرم برای هر تغییری نیاز به انگیزه دارن

وگرنه ک کلا ادما میل ب تکرارتوشون زیاده

4 ماه و 11 روز و 6 ساعت و 50 دقيقه قبل